Zgłoszenie na młodzieżowy obóz jeździecki

organizowany przez Ośrodek Turystyki Konnej Pajtuński Młyn

Umowa-zgłoszenie do podpisu własnoręcznego na miejscu, w Ośrodku Turystyki Konnej Pajtuński Młyn

Sprawdź ofertę obozu jeździeckiego dla młodzieży oraz cennik 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  * przed wypełnieniem formularza, skontaktuj się mailowo bądź telefonicznie, by sprawdzić dostępność miejsc
    alicja.nafalska@onet.pl  605 308 990  lub skorzystaj z formularza kontaktowego

  Turnus:

  22.06 – 29.06, wiek 12-15 lat29.06 – 06.07, wiek 14-19 lat06.07 – 12.07, wiek 14-19 lat12.08 – 18.08, wiek 10-13 lat18.08 – 24.08, wiek 10-13 lat24.08 – 31.08, wiek 10-13 lat

  Zgody opcjonalne

  1. Wyrażam zgodę na dodatkowe lekcje jazdy konnej, płatne przy odbiorze dziecka:
  TAKNIE

  2. Zgadzam się na publikację wizerunku w relacjach umieszczanych przez Ośrodek na swoich stronach
  internetowych oraz kronice:
  TAKNIE

  3. Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) w związku z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Turystyki Konnej Pajtuński Młyn podanych przeze mnie danych osobowych.
  TAKNIE

  4. Zgadzam się na kontakt pod w/w numerami telefonów w sprawach dotyczących mojego dziecka
  TAKNIE

  Zgody obligatoryjne

  Oświadczenie

  * oświadczenie do podpisu własnoręcznego na miejscu, w Ośrodku Turystyki Konnej Pajtuński Młyn

  Ja niżej podpisany, opiekun prawny dziecka:
  urodzonego: , nr pesel:
  zamieszkałego:
  przekazuję odpowiedzialność za moje dziecko organizatorom wypoczynku tj. Ośrodek Turystyki Konnej Pajtuński Młyn w dniach: -


  Dane Rodziców / Opiekunów


  * potwierdź, że nie jesteś robotem, rozwiąż równanie:

  Captcha *